under-construction | 0173_Sninske rybniky

0173_Sninske rybniky

Vstupujeme do areálu Sninských rybníků novou svébytnou vrstvou. Nechceme narušit bzukot vážek nad hladinou, ani cvrlikání ptactva v korunách stromů, našlapujeme potichu. Proto volíme nejpřirozenější formu nových cest krajinou, prorůstáme po staletí daný rámec organicky tvarovanými stezkami pro milovníky ničím nerušeného pobytu v samém lůnu matky přírody. Směrujeme návštěvníky sítí stezek větvících se od vstupní báze podél vodních hladin do drobných přechodných domovů odtržených od civilizace. Takřka nepřeberné množství možností života uprostřed vod, lesů a hor. Dle libosti dobrodružně laděných návštěvníků poskytujeme jistotu přístřeší jak plovoucí na vodní hladině, tak pevně zakotvenou nad vodou i mimo ní, nebo v terénní hraně v hloubi lesů i nad zurčícím meandrovitým potokem. Letmý dotek s terénem, přidaná hodnota kdykoliv demontovatelná v případě potřeby, možnost navrácení do původního stavu téměř nezkrocené divočiny. Henry David Thoreau a jeho životní moudrost přenesená do reálu pomocí přírodních materiálů a tradičního řemeslného umu místních lidí.