under-construction | 0072_Dům v Polubném

0072_Dům v Polubném

Lokalita: Polubný, Kořenov v Jizerských Horách

Realizace: 2014-2016

Plocha pozemku: 2035 m2

Zastavěná plocha: 162 m2

Užitná plocha: 492 m2

Autor: Vladimír Vašut, Erika Vašutová

Návrhem novostavby rodinného domu se snažíme o moderní interpretaci tradiční architektury, která bude odpovídat době svého vzniku a přitom plynule naváže na původní okolní zástavbu. Toto prokazuje i fakt, že návrh vychází a respektuje urbanistické a architektonické zásady uvedené v příručce „Jak stavět v CHKO Jizerské hory“, byť v některých případech „modernějším“ způsobem, než je obvyklé u původní architektury. Nicméně v této současné interpretaci původních zvyklostí vidíme přínos v podobě nerušícího a původní architekturu či krajinný ráz nepoškozujícího „otisku dnešní doby“.