under-construction | 0220_Letiště Václava Havla

0220_Letiště Václava Havla

under-construction architects a Ateliér DUA

under-construction architects s.r.o. – architektonický návrh
Ing. arch. Vladimír Vašut, Ing. arch. Erika Vašutová, Ing. arch. Adam Galvánek, Ing. arch. Tomáš Hájek, Ing. arch. David Matoušek, Ing. arch. Magda Palečková, Arch. Yavor Dimitrov Valchev

Ateliér DUA, s.r.o. – dopravní řešení
Ing. Václav Malina, Ing. Petr Zajíc, Ing. Petr Jakovec

STA-CON s.r.o. – statické řešení
Ing. Vilém Silbrník, Ing. Tereza Charvátová, Ing. Michal Karásek

Ampeng – požárně bezpečnostní řešení
Ing. Jaroslav Miklós

Anotace návrhu
Nad Aviatickou ulicí vinoucí se letištěm přeletem vykreslí trikolóru tříčlenná letka. Symbol české státnosti, který se otiskne spolu se siločáry proudícího vzduchu do dlažby parteru. Skywalk spojující architektonickou nejednotnost objektů. Parkovací domy s jednoduchými fasádami připomínající fillovsky kubistické ztvárnění letadel.

Popis návrhu
Páteří řešeného území je Aviatická ulice, která v délce půl kilometru prochází mezi architektonicky nesourodými objekty. Měl by z ní vzniknout živý bulvár, který bude kromě pouhého přemisťování návštěvníků nabízet i možnost příjemně stráveného času. Vnímáme to jako navrácení se k hodnotám Champs-Élysées nebo pražské Pařížské ulice, proti současným bezpohlavním nákupním pasážím.
Hledali jsme řešení, které prostranství procházející mezi objekty různých kvalit a pojetí sjednotí. Proto navrhujeme plochu překrýt závojem neutrální dlažby. Jemným fouknutím se závoj začne vlnit. Tak jako se vlní vzduch proudící kolem křídel letadla. Nasimulovali jsme pomocí počítačového softwaru vzdušný tok, který je ovlivňován pevnými překážkami situovanými v řešeném území. Vzniklé křivky proudění jsme přenesli do zatím jednoduchého rastru dláždění. Jsou to siločáry proudícího vzduchu, v našem případě i přirozené trasy pohybujících se návštěvníků.
Stejně jako jsme spočítali proudění vzduchu bulvárem, by se chovala kondenzační stopa za letadlem. Symbolicky tedy střední tři stopy necháváme zbarvit pomocí dýmovnic, které používají letečtí akrobaté, pro zviditelnění svých vzdušných figur. Vytváříme tak českou trikolóru, symbol státnosti, která se opět velmi jemně otiskuje do dlažby parteru.
Tam, kde je to možné, oživujeme parter zelení. V místě mírně zahloubené vlakové trasy travinami. Kde převažuje menší tok lidí a nelimituje prostranství podzemní výstavba, navrhujeme výsadbu stromy. Zeleň navozuje pro leteckou dopravu tolik potřebný uklidňující pocit, o vsakování dešťových vod a katalyzátoru vzduchu nemluvě. Výběr stromů bude zohledňovat nežádoucí hnízdění ptactva.
Ve vyšších úrovních proplouvá vedle parteru jednoduchý neutrální objekt skywalku. Z přímé aorty se odklánějí jako větve tepny „vyživující“ ostatní objekty proudícími návštěvníky. Pod tímto distribučním kanálem s přehlednou orientací se ukrývá variabilní patro, které je možné využít pro administrativu, hotelové ubytování, nebo jakékoliv jiné životaschopné funkce. Přízemí pod skywalkem vytváří kryté pronajímatelné prostory, kde mohou vzniknout útulné kavárny, nebo nápadité obchody či služby. Na střeše objektu se rozvinula zelená pobytová střecha, která doplňuje jako druhá úroveň parter.
Dojem, který člověk zažije při vystoupení z letištního prostoru, se mu výrazně vryje do paměti a spojí si ho s danou lokalitou. Je to první pocit, který získá při nadechnutí se vzduchu po opuštění letištního prostoru a který si nějak zafixuje. Vizuální vjem, jaký kromě Aviatické ulice, vyvolají fasády parkovacích domů je zřejmý a nesmí se podcenit. Navrhujeme jednoduché stabilní objekty, kde funkce definuje jejich vzhled. Ke tvarování zábradlí parkovacích domů si, v dobrém slova smyslu, propůjčujeme kubistické manýry. Letadlový vzhled domu, který vznikl z druhého plánu, vnímáme jako podtržení správnosti řešení. Z žertu poté jedno z „letadel“ imatrikulujeme Československou symbolikou. Vnitřní konstrukční systém může být zvolen podle vyvolaných technologických potřeb.
Na střechu jednoho z parkovacích objektů jsme umístili objekt s administrativním využitím, pod kterým se nacházejí parkovací místa uživatelů. Představujeme si využití pro schůzky managerů, kteří se z několika zemí potkají na letišti v Praze na společném meetingu.